Monthly Archives: November 2008

HUẤN LUYỆN AN TOÀN CƠ KHÍ

huấn luyện an toàn cơ khí

I. KHÁI NIỆM VỀ GIA CÔNG CƠ KHÍ Gia công nguội kim loại thường gọi là gia công cơ khí. Trong gia công cơ khí các chi tiết  được chế tạo bằng phương pháp cắt gọt bỏ lượng dư gia công để đạt đúng kích thước và độ bóng theo yêu cầu kỹ thuật. Khi […]

Call Now Button