Monthly Archives: August 2009

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VS LAO ĐỘNG

huấn luyện an toàn cho công nhân

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG I. VỆ SINH LAO ĐỘNG LÀ GÌ?  “VỆ SINH LAO ĐỘNG” là giải pháp phòng, chống tác động của yếu tố có hại gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe cho con người trong quá trình lao động. Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là […]

Call Now Button