Monthly Archives: June 2015

HUẤN LUYỆN VẬN HÀNH TB ÁP LỰC

huấn luyện an toàn vận hành thiết bị áp lực

HUẤN LUYỆN VẬN HÀNH THIẾT BỊ ÁP LỰC NỘI DUNG KHÓA HỌC AN TOÀN THIẾT BỊ ÁP LỰC 1.Các khái niệm cơ bản – Các thông số kỹ thuật đặc trưng của thiết bị áp lực: dung tích, môi chất, nhiệt độ thiết kế, nhiệt độ làm việc, áp suất thiết kế, áp suất làm […]

Call Now Button