HUẤN LUYỆN AN TOÀN VS LAO ĐỘNG

huấn luyện an toàn cho công nhân

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

I. VỆ SINH LAO ĐỘNG LÀ GÌ? 

“VỆ SINH LAO ĐỘNG” là giải pháp phòng, chống tác động của yếu tố có hại gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe cho con người trong quá trình lao động.

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là một trong những phương thức giúp nâng cao hiểu biết cho người lao động, người sử dụng lao động. Về đảm bảo an toàn vệ sinh trong lao động, từ đó có thể giảm thiểu các rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho doanh nghiệp, cơ sở.

 

huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

II. MỤC ĐÍCH HUẤN LUYỆN AN TOÀN

 • Bảo đảm an toàn thân thể của người lao động, không để xảy ra tai nạn lao động.
 • Bảo đảm người lao động khỏe mạnh, không bị mắc bệnh nghề nghiệp do tác động nghề nghiệp.
 • Bồi dưỡng hồi phục kịp thời và duy trì sức khỏe, khả năng lao động.

III. Ý NGHĨA HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

 • Thể hiện quan điểm chính trị: xã hội coi con người là vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự phát triển, con người là vốn quý nhất của xã hội phải luôn luôn được bảo vệ và phát triển.
 • Ý nghĩa về mặt xã hội: người lao động là tế bào của gia đình, tế bào của xã hội. Bảo hộ lao động là chăm lo đến đời sông, hạnh phúc của người lao động là góp phần vào công cuộc xây dựng xã hội,
 • Lợi ích về kinh tế : thực hiện tốt bảo hộ lao động sẽ mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt, sản xuất có năng suất cao, hiệu quả, giảm chi phí do chữa bệnh, chi phí thiệt hại do tai nạn lao động.v.v…

Như vậy thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động là thể hiên quan tâm đầy đủ về sản xuất, là điều kiện đảm bảo cho sản xuất phát triển bền vững và đem lại hiệu quả cao.

IV. TÍNH CHẤT HUẤN LUYỆN AN TOÀN

 • Tính pháp luật : quy định về AT-VSLĐ là quy định luật pháp, bắt buộc phải thực hiện. Mọi trường hợp vi phạm tiêu chuẩn, quy phạm về ATLĐ, VSLĐ đều là hành vi vi phạm pháp luật về BHLĐ.
 • Tính khoa học công nghệ : AT-VSLĐ gắn liền với sản xuất do vậy khoa học về AT-VSLĐ phăi gắn liền với khoa học công nghệ sản xuất.
 • Tính quần chúng : người lao động là người trực tiếp thực hiện quy phạm, tiêu chuẩn, quy trình về AT-VSLĐ, là người có điều kiện phát hiện các yếu tố nguy hại của quá trình sản xuất để đề xuất khắc phục hoặc tự giải quyết nguy cơ phòng ngừa TNLĐ, BNN.

V. LỢI ÍCH KHI THAM GIA HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

1. Về phía Doanh nghiệp:

 •  Thiết lập những biện pháp phòng ngừa tai nạn trong quy trình sản xuất, vận hành thiết bị.
 • Giảm thiểu chi phí cho các sự cố về con người lẫn máy móc.
 • Giúp tăng năng suất lao động và chất lượng của sản phẩm đầu cuối.
 • Tuân thủ đúng quy định, tránh rủi ro về pháp luật.
 • Nâng cao khả năng cạnh tranh với các đối thủ hoạt động trong cùng ngành nghề.

2. Về phía Người lao động:

 • Được cập nhật những kiến thức mới về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 • Nhận biết được các nguy cơ tiềm ẩn của tai nạn, từ đó biết cách phòng tránh an toàn.
 • Tự biết cách bảo vệ bản thân trước những điều kiện môi trường làm việc có nhiều yếu tổ nguy hiểm.

VI. ĐỐI TƯỢNG CẦN HUẤN LUYỆN AN TOÀN

Theo Điều 14 Luật 84/2015/QH13 quy định về huấn luyện an toàn lao động như sau:

1.Nhóm A

Người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác y tế, an toàn, vệ sinh viên trong cơ sở sản xuất, kinh doanh

Phải tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và được tổ chức huấn luyện,  cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn lao động sau khi kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu.

Trường hợp có thay đổi về chính sách, pháp luật hoặc khoa học, công nghệ về an toàn, vệ sinh thì phải được huấn luyện, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh.

2.Nhóm B

Người sử dụng lao động tổ chức huấn luyện cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và cấp thẻ an toàn trước khi bố trí làm công việc này.

3.Nhóm C

Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động phải được huấn luyện về an toàn, vệ sinh khi làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và được cấp thẻ an toàn.

Nhà nước có chính sách hỗ trợ học phí cho người lao động quy định tại khoản này khi tham gia khóa huấn luyện. Mức, đối tượng và thời gian hỗ trợ do Chính phủ quy định chi tiết tùy theo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ.

4.Nhóm D

Người sử dụng lao động tự tổ chức huấn luyện và chịu trách nhiệm về chất lượng huấn luyện về an toàn, vệ sinh cho người lao động không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1,2 và 3 Điều này.

Những người học nghề, tập nghề, người thử việc trước khi tuyển dụng hoặc bố trí làm việc và định kỳ huấn luyện lại nhằm trang bị đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết về bảo đảm an toàn, vệ sinh trong quá trình lao động, phù hợp với vị trí công việc được giao.

5.Nhóm E

Việc huấn luyện quy định tại Điều này phải phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng ngành nghề, vị trí công việc, quy mô lao động và không gây khó khăn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của cơ sở sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động chủ động tổ chức huấn luyện riêng về an toàn, vệ sinh.

Hoặc kết hợp huấn luyện các nội dung về an toàn với huấn luyện về phòng cháy, chữa cháy hoặc nội dung huấn luyện khác được pháp luật chuyên ngành quy định.

 

CÁC DỊCH VỤ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LIÊN QUAN KHÁC

Ngoài dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ còn cung cấp các dịch vụ huấn luyện sau:

Khóa học huấn luyện an toàn xây dựng

Huấn luyện an toàn điện

Lớp huấn luyện an toàn cơ khí

Huấn luyện vận hành thiết bị áp lực

Khóa học huấn luyện an toàn thiết bị nâng

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ huấn luyện ở TPHCM, và các tỉnh lân cận với quy trình nhanh chóng, an toàn, chính xác.

Để biết thông tin chi tiết về các khóa huấn luyện, cũng như cần tư vấn để rõ hơn về các thông tin dịch vụ kiểm định. Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo HOTLINE: 0867.020.298

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button