Tag Archives: Chứng chỉ vận hành cần trục

Chứng chỉ vận hành cần trục

vận hành cầu trục

Chứng chỉ vận hành cần trục Lưu ý: Với những anh chị đã biết vận hành cầu trục muốn có chứng chỉ vận hành cầu trục thì chỉ cần đóng lệ phí thi, dĩ nhiên là rẻ hơn những học viên nào đăng ký học.   – Ngoài ra chúng tôi còn nhận dạy vận […]

Call Now Button